Traditional recipes (3)

Dauphinoise Potatoes
Moussaka
Prawns Saganaki (Prawns in tomato sauce with feta)